Ακρόπολη. Μελέτη κατ’ εικασίαν πολυχρωμίας ιωνικού κιονόκρανου του ναού της Αθηνάς-Νίκης. Πλάγια όψη και τομή - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ακρόπολη. Μελέτη κατ’ εικασίαν πολυχρωμίας ιωνικού κιονόκρανου του ναού της Αθηνάς-Νίκης. Πλάγια όψη και τομή

Υδατογραφία σε χαρτί, 26 x 35,4 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.349

Μοιραστείτε: