Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 28,8 x 22,8 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙΙΙ/θ
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: