Αλληγορικές μορφές - Caliari Carlo

Caliari Carlo (1570 - 1596)
Καλιάρι Κάρλο

Αλληγορικές μορφές

Λάδι σε μουσαμά, 103 x 76,8 εκ.

Συλλογή Γιάννη Κουμάνταρου

Αρ. Έργου: Π.8039
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: