Άλλος τρόπος να τους κυνηγούν πεζή - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Άλλος τρόπος να τους κυνηγούν πεζή, 1855

Από τη σειρά "Ταυρομαχία" ("Tauromaquia")

Οξυγραφία και ακουατίντα σε χαρτί, 24,5 x 34,8 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2457/2

Μοιραστείτε: