Αμφιτρίτη και θαλάσσιος ίππος - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Αμφιτρίτη και θαλάσσιος ίππος, 1930 - 1938

Μολύβι σε χαρτί, 34 x 19 εκ.

Δωρεά Στ. Δούκα

Αρ. Έργου: Π.2354

Μοιραστείτε: