Ανατολική άποψη Κερασούντος - Fronti Michel

Fronti Michel (1862 - ;)
Φροντί Μισέλ

Ανατολική άποψη Κερασούντος, 1919

Λάδι σε ξύλο, 26 x 53 εκ.

Δωρεά Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδου του Ποντίου

Αρ. Έργου: Π.1085

Μοιραστείτε: