Άνδρας (ή Προσπάθεια) - Δημητριάδης Κωνσταντίνος

Δημητριάδης Κωνσταντίνος (1879 - 1943)

Άνδρας (ή Προσπάθεια), 1910

Από την ενότητα "Οι νικημένοι της ζωής"

Μάρμαρο, 70 x 110 x 55 cm

Δωρεά Εμμανουήλ Μπενάκη

Αρ. Έργου: Π.1517

Μοιραστείτε: