Ανδρικό γυμνό - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Ανδρικό γυμνό

Μπλοκ τηλεγραφημάτων με 45 σχέδια

Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί, 21,8 x 16,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11783/9

Μοιραστείτε: