Άγγελος πολεμιστής - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Άγγελος πολεμιστής, 1976

Λινόλεουμ σε χαρτί, 105 x 70 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.5035

Μοιραστείτε: