Άνοιξη - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Άνοιξη, [πριν το 1938]

Μπρούντζος, 154 x 50 x 35 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8667/β

Μοιραστείτε: