Ανθρωπάκια μαύρα σταθερά - Γαΐτης Γιάννης

Γαΐτης Γιάννης (1923 - 1984)

Ανθρωπάκια μαύρα σταθερά

Αλουμίνιο, σίδερο, 279 x 142 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7088

Μοιραστείτε: