Αντίσταση - Σώχος Αντώνιος

Σώχος Αντώνιος (1888 - 1975)

Αντίσταση, [πριν το 1958]

Ξύλο, 166 x 35 x 40 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4664

Μοιραστείτε: