Αποδυτήρια Σταδίου - Λάντσας Στέφανος

Λάντσας Στέφανος (1861 - 1933)

Αποδυτήρια Σταδίου

Υδατογραφία σε χαρτί, 36 x 26 εκ.

Κληροδότημα Νικολάου Αντωνόπουλου

Αρ. Έργου: Π.2663

Μοιραστείτε: