Άποψη σε λευκό - Εξαρχόπουλος Θανάσης

Εξαρχόπουλος Θανάσης (1927 - 2021)

Άποψη σε λευκό

Τέμπερα σε χαρτί, 22 x 33 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3796

Μοιραστείτε: