Αρχαία ελληνικά μελανόμορφα αγγεία διαφόρων εποχών, με περιγραφές της χωρητικότητάς τους - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Αρχαία ελληνικά μελανόμορφα αγγεία διαφόρων εποχών, με περιγραφές της χωρητικότητάς τους, 1863

Μολύβι σε χαρτί, 49,6 x 38,8 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.377

Μοιραστείτε: