Αρχαιότητες από τη λίμνη Albano, σελίδα τίτλου - Piranesi Giambattista

Piranesi Giambattista (1720 - 1778)
Πιρανέζι Τζιαμπαττίστα

Αρχαιότητες από τη λίμνη Albano, σελίδα τίτλου, 1762

"Περιγραφές του επιθεωρητή της λίμνης Albano" ("Descrizione e disegno dell'Emissario del Lago Albano")

Οξυγραφία σε χαρτί, 50,3 x 68,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2512

Μοιραστείτε: