Ασύμμετρη σύνθεση σε πολυσταυρό-2 γλυπτά - Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ

Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ (1941 - 2008)

Ασύμμετρη σύνθεση σε πολυσταυρό-2 γλυπτά, 1974

Ξύλο βαμμένο με πλαστικό, 180,2 x 63,3 x 32,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5302
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: