Αθηναία - Χέλμης Περικλής

Χέλμης Περικλής (1818 (;) - μετά το 1888)

Αθηναία

Λάδι σε μάρμαρο, 14 x 10 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.753
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: