Αθηναϊκά σπίτια και Άγιος Διονύσιος - Βουρλούμης Ανδρέας

Βουρλούμης Ανδρέας (1910 - 1999)

Αθηναϊκά σπίτια και Άγιος Διονύσιος, 1955

Υδατογραφία σε χαρτί, 23 x 33 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5626

Μοιραστείτε: