Αύριο θα κάνει ξαστεριά - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Αύριο θα κάνει ξαστεριά, 1973

Ξυλογραφία σε χαρτί, 111 x 52 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7157

Μοιραστείτε: