Μπλε κεραμεικό - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Μπλε κεραμεικό, 1994

Λιθογραφία σε χαρτί, 37,5 x 45,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10112

Μοιραστείτε: