Χειρόγραφο - Καναγκίνη Νίκη

Καναγκίνη Νίκη (1933 - 2008)

Χειρόγραφο, 1978 - 1979

Λάδι σε ξύλο, 232 x 160 x 10 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7566
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: