Χειρομάντης στο δωμάτιό του - Φασιανός Αλέκος

Φασιανός Αλέκος (1935 - 2022)

Χειρομάντης στο δωμάτιό του, 1977

Ακρυλικό σε μουσαμά, 194 x 129 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.5505
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: