Χορεύτριες - Badaro Clea

Badaro Clea (1913 - 1968)
Μπαντάρο Κλέα

Χορεύτριες

Λάδι σε ξύλο, 51,5 x 41 εκ.

Δωρεά Jeanne Engalytcheff-Badaro

Αρ. Έργου: Π.5262

Μοιραστείτε: