Χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους. Τριποδικός ανάγλυφος λέβητας από το άνω μέρος του τοίχου στο 1/2 της φυσικής κλίμακας - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους. Τριποδικός ανάγλυφος λέβητας από το άνω μέρος του τοίχου στο 1/2 της φυσικής κλίμακας, 1863

Μολύβι σε χαρτί, 49,5 x 38,8 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.359

Μοιραστείτε: