Χωρίς τίτλο - Δανιήλ (Παναγόπουλος)

Δανιήλ (Παναγόπουλος) (1924 - 2008)

Χωρίς τίτλο

Ξεφτισμένη λινάτσα, χρώμα, 158 x 93 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6184

Μοιραστείτε: