Χωρίς τίτλο - Σαχίνης Νίκος

Σαχίνης Νίκος (1924 - 1989)

Χωρίς τίτλο, 1977

Ακρυλικό σε ξυλοτέξ, 70 x 99 εκ.

Δωρεά Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

Αρ. Έργου: Π.6363

Μοιραστείτε: