Χωρίς τίτλο - Χαΐνης Γιάννης

Χαΐνης Γιάννης (1930)

Χωρίς τίτλο, 1969

Μικτή τεχνική σε ξύλο, 200 x 200 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6771
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: