Χωρίς τίτλο - Μήλιος Γιώργος

Μήλιος Γιώργος (1935 - 2021)

Χωρίς τίτλο, πριν το 2000

Οξυγραφία σε χαρτί, 32,1 x 34,7 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10151
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: