Χωρίς τίτλο - Κουρσάρης Σπύρος

Κουρσάρης Σπύρος (1950)

Χωρίς τίτλο, 1982

Ακρυλικό σε ξυλοτέξ, 50 x 50 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6411

Μοιραστείτε: