Χωρίς τίτλο - Μήλιος Γιώργος

Μήλιος Γιώργος (1935 - 2021)

Χωρίς τίτλο, πριν το 2000

Οξυγραφία σε χαρτί, 30,2 x 24,6 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10152
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: