Χωρίς τίτλο - Μανουσάκης Μιχάλης

Μανουσάκης Μιχάλης (1953)

Χωρίς τίτλο, πριν το 1998

Ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50 x 70 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9703
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: