Χωρίς τίτλο, Νο Ι - Χριστάκης Τάσος

Χριστάκης Τάσος (1947)

Χωρίς τίτλο, Νο Ι, 1990

Καμένο ξύλο, 120 x 66 x 5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.10411
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: