Χώρος - Μαλτέζος Γιάννης

Μαλτέζος Γιάννης (1915 - 1987)

Χώρος, 1974

Ακρυλικό, αερογράφος, ανάγλυφο καλούπι σε μουσαμά, 33 x 33 εκ.

Δωρεά Ελένης Μαλτέζου

Αρ. Έργου: Π.11789

Μοιραστείτε: