Χριστός ευλογών - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Χριστός ευλογών, 1930

Μολύβι σε χαρτί, 42 x 30,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11640

Μοιραστείτε: