Χριστός που κρατάει ψηλά το φραγγέλιο - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Χριστός που κρατάει ψηλά το φραγγέλιο

Μολύβι σε χαρτί, 30 x 20,7 εκ.

Δωρεά Ειρήνης Καλλιγά

Αρ. Έργου: Π.1693

Μοιραστείτε: