Χρωματική σπουδή των αλληγορικών μορφών πίσω από το άρμα (η “Ευτυχία”, η “Βιομηχανία”, το “Εμπόριο”, η “Βιοτεχνία”) και της “Βαυαρίας” - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Χρωματική σπουδή των αλληγορικών μορφών πίσω από το άρμα (η “Ευτυχία”, η “Βιομηχανία”, το “Εμπόριο”, η “Βιοτεχνία”) και της “Βαυαρίας”, 1895 - 1899

Η "Αποθέωση της Βαυαρίας"

Ελαιογραφικό προσχέδιο, αραιωμένο λάδι, κάρβουνο σε χαρτί ριζόχαρτο, 28 x 36 εκ.

Αρ. Έργου: Π.568/4
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: