Χρωματική σύνθεση - Αρλιώτη Λίλη

Αρλιώτη Λίλη (1908 - 1979)

Χρωματική σύνθεση

Λάδι σε μουσαμά, 125 x 125 εκ.

Δωρεά Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5798

Μοιραστείτε: