Δάσος ΙΙ - Καλούτσης Βαλέριος

Καλούτσης Βαλέριος (1927 - 2014)

Δάσος ΙΙ, 1976

Μικτή τεχνική σε ξύλο, 120 x 106 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5190
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: