Δέντρα - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Δέντρα, 1900-1905

Λάδι σε καμβά, 29 x 30 εκ.

Δωρεά Σοφία Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6493
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: