Διακοσμητική ζώνη για ναό - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Διακοσμητική ζώνη για ναό

Υδατογραφία σε χαρτί, 43 x 27 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.308

Μοιραστείτε: