Διακοσμητική ζώνη για ναό - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Διακοσμητική ζώνη για ναό

Μολύβι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 49 x 27 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.311

Μοιραστείτε: