Διγενής - Σώχος Αντώνιος

Σώχος Αντώνιος (1888 - 1975)

Διγενής, [πριν το 1959]

Ξύλο, 46 x 47 x 37 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4662

Μοιραστείτε: