Δοκιμές - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Δοκιμές, 1803

Από τη σειρά "Τα Καπρίτσια" ("Los Caprichos") (1803)

Οξυγραφία σε χαρτί, 20,7 x 16,4 cm

Αρ. Έργου: Π.2575/60

Μοιραστείτε: