Δύναμη (ή Ιερά οδός) - Καλακαλλάς Γιώργος

Καλακαλλάς Γιώργος (1938 - 2021)

Δύναμη (ή Ιερά οδός), 1969

Μάρμαρο, 145 x 41 x 70 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4141

Ο Γιώργος Καλακαλλάς είναι από τους γλύπτες που εκφράζονται τόσο μέσω της αναπαράστασης, κυρίως στις παραγγελίες, όσο και μέσω της αφαίρεσης, όταν πρόκειται για ελεύθερες συνθέσεις. Οι συνθέσεις αυτές, όπως η Δύναμη (ή Ιερά οδός) χαρακτηρίζονται από τον συνδυασμό βιόμορφων και γεωμετρικών θεμάτων, την ενσωμάτωση του κενού ως καθοριστικού στοιχείου των συνθέσεων και τη δυναμική παρουσία στο χώρο.

Μοιραστείτε: