Δύο άλογα - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Δύο άλογα, 1965-66

Μονοτυπία σε χαρτί, 33,2 x 49,1 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8072

Μοιραστείτε: