Δύο Άγγελοι με τη Στήλη του Μαρτυρίου - Coustou Guillaume

Coustou Guillaume (1677 - 1746)

Δύο Άγγελοι με τη Στήλη του Μαρτυρίου, 18ος αιώνας

Σανγκίνα σε χαρτί, 39,5 x 26,6 cm

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.383

Μοιραστείτε: