Δύο φίλες - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Δύο φίλες, 1937

Πέτρα, 34,5 x 50 x 36 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8675/α

Μοιραστείτε: