Δύο πολεμιστές - Βρυζάκης Θεόδωρος

Βρυζάκης Θεόδωρος (1814 ή 1819 - 1878)

Δύο πολεμιστές, 1855

Λάδι σε μουσαμά, 67 x 79 εκ.

Δωρεά Πανεπιστημίου

Αρ. Έργου: Π.724
Εκτίθεται: Παράρτημα Ναυπλίου

Μοιραστείτε: