“Εγέρθητε νεκροί!’’ - Rouault Georges

Rouault Georges (1871 - 1958)
Ρουώ Ζώρζ

“Εγέρθητε νεκροί!’’, 1927

Από τη σειρά "Miserere Mei Deus Secundum Magnam Misericordiam Tuam"

Οξυγραφία σε χαρτί, 59,1 x 44,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2497/LIV

Μοιραστείτε: